Skip to main content
Oamenii și valorile ATU

Cine suntem și încotro ne îndreptăm…

Despre noi

ATU Consulting este o companie românească fondată în 2004 ca răspuns la nevoile constante de adaptare, învățare și dezvoltare din domeniul managementului, al resurselor umane și cel al dezvoltării de personal.

De 20 ani, creăm, contribuim și participăm la experiențe de învățare care produc schimbare pozitivă în oameni și organizații. În toată această perioadă, am învățat și ne-am dezvoltat și noi atât ca business, cât și ca echipă.

Misiunea

Prin tot ceea ce facem, ne implicăm activ în proiecte de învățare și dezvoltare. Transmitem cunoștințe și experiențe relevante și dezvoltăm abilități și competențe care conduc la creșterea și valorificarea potențialului uman. Oferim servicii de training și consultanță, adaptate partenerilor noștri, servicii prin care ne poziționăm ca agenți, promotori, facilitatori și catalizatori ai schimbării personale, profesionale și organizaționale.

Valorile
după care
ne ghidăm

Autenticitate

Ne asumăm cine suntem și ne arătăm celorlalți așa cum suntem. Încurajăm diversitatea și credem că, prin valorizarea capacităților proprii, fiecare persoană poate contribui pozitiv la schimbările din jurul său.

Implicare

Ne angajăm cu responsabilitate în tot ceea ce facem. Credem în parteneriate durabile, construite în timp și bazate pe încredere reciprocă.

Adaptabilitate

Tratăm fiecare proiect în mod particular, căutăm să înțelegem nevoile specifice de dezvoltare, suntem flexibili și ne orientăm spre găsirea de soluții. Avem permanent în atenție atât rezultatul dorit, cât și drumul prin care ajungem la acesta (procesul).

Dezvoltare

Prin ceea ce facem, încurajăm și susținem învățarea și dezvoltarea de abilități și competențe ca procese continue de creștere personală și profesională.
„Este uimitor ce putem realiza dacă nu ne pasă cui revin meritele.”
Harry Truman
Echipa - ATU Consulting

Certificări

SHL

SHL este una dintre cele mai cunoscute şi eficiente metodologii acreditate la nivel internaţional pentru analiza şi dezvoltarea competenţelor necesare performanţei într-un post (abilităţi, aptitudini, comportamente care sunt necesare pentru a avea o performanţă peste nivelul mediu).

Metodologia folosită include exerciţii individuale şi de grup, clasare şi analiză de documente, exerciţii de căutare a datelor, exerciţii de prezentare precum şi chestionare.

SHL este folosit pentru recrutarea şi selecţia de personal (în cadrul Assessment Centre), dezvoltarea de personal (în cadrul Development Centre sau pentru planurile de training), identificarea persoanelor cu potenţial ridicat pentru anumite sarcini sau posturi (în special, pentru vânzări şi leadership).

CPI

California Personality Inventory are 2 variante de chestionar (cu 260, respectiv cu 434 de itemi) şi oferă date despre: tipul de personalitate, nivelul de autoîmplinire/autodezvoltare, relaţionarea cu ceilalţi, managementul de sine, eficienţa cognitivă, caracteristici personale legate de muncă.

Este considerat la nivel internaţional ca fiind cea mai completă probă de măsurare a personalităţii normale.

Persolog

Persolog este un instrument profesional de analiză și dezvoltare a personalității și a abilităților interumane. Este utilizat și recunoscut la nivel mondial în 20 tari, fiind disponibil și în limba româna sub formă de chestionare și profile (online sau pe hârtie), manuale, planificatoare și prezentări powerpoint, util de implementat în sesiunile de training sau coaching!

Conţine 2 trepte de interpretare:

 • Înţelegerea dimensiunilor comportamentale (din perspectiva celor 4 dimensiuni ale personalității – DISC: Dominant, Influent, Stabil sau Conştiincios).
 • Dezvoltarea strategiilor de succes – profilul oferind recomandări concrete pentru creşterea eficienţei personale.
BrainPerform

BrainPerform este o metodologie inovativă de evaluare a competenţelor profesionale, bazată pe ultimele cercetări din domeniul neuroştiinţelor comportamentale.

Ca instrument de evaluare a competenţelor este foarte util pentru recrutare şi selecţie şi pentru planurile de succesiune. Poate fi utilizat pentru programele de dezvoltare ca instrument de învăţare şi formare de noi competenţe.

NEO PI-R

NEO Personality Inventory este cel mai utilizat și cel mai „în vogă” chestionar de personalitate din psihologia modernă și vizează constructele clasice ale modelului Big Five.

Chestionarul are 240 de itemi şi evaluează 5 dimensiuni:

 • Neuroticism
 • Extraversiune
 • Deschiderea faţă de experienţă
 • Agreabilitate
 • Conştiinciozitate
EQ-i

EQ-i (Emotional Quotient inventory) este un test dezvoltat empiric, multifactorial și eclectic din punct de vedere teoretic, rezultatul a 17 ani de cercetare a inteligenței emoționale.

Este un instrument care evaluează cele 5 fațete ale Inteligenței Emoționale:

 1. Dimensiunea intrapersonală
 2. Dimensiunea interpersonală
 3. Managementul stresului
 4. Adaptabilitatea
 5. Stare generală
TOM

Test di Orientamento Motivazionale – este un chestionar de tip autodeclarativ (self-report), dezvoltat pentru măsurarea motivelor care orientează comportamentul la locul de muncă sau a înclinațiilor motivaționale care se manifestă în situații organizaționale.

Instrumentul măsoară 4 tipuri de orientări motivaționale:

 • spre Obiective
 • spre Inovație
 • spre Conducere
 • spre Relaționare.
AMI

Achievement Motivation Inventory este o procedură de diagnosticare cu o aplicabilitate foarte largă, cuprinzând o serie de dimensiuni care, în mod convențional, nu îi sunt atribuite constructului de motivație pentru performanță.

AMI conține un număr de 17 scale și un indice motivațional global.

Noul test și-a stabilit un obiectiv din a face posibilă înțelegerea corectă a constructului motivației pentru obținerea unor performanțe superioare, sau, pe scurt, a motivației performanței, definit în sens larg. Prin concepția care stă la baza scalelor, precum și prin formularea tuturor itemilor, s-a dorit obținerea unei relevanțe profesionale distinctive, urmărindu-se însă, în același timp, ca scalele să nu fie limitate la aria profesională. S-a urmărit, mai degrabă, ca procedura să fie aplicabilă în toate domeniile vieții în care poate fi experimentată o aspirație spre performanță și în care efectul acesteia poate fi observat.