Skip to main content
Pentru oameni, echipe & organizații

training & beyond

Beneficii

pentru organizație

 • creați o cultură organizațională orientată spre învățare
 • gestionați și coordonați procesele de învățare într-un mod strategic
 • aliniați procesele de învățare și dezvoltare (L&D) la valorile și misiunea companiei
 • vedeți efectele învățării în activitatea de zi cu zi a echipelor
 • aduceți învățarea mai aproape de situația practică a angajaților
 • dezvoltați abilități cu relevanță pentru munca în companie

„O organizație care învață e cea „care ține pasul cu schimbările și se poziționează în fața competiției”.
(David Garvin & Amy Edmondson, Harvard Business School)

pentru manageri

 • gestionați mai bine proiectele
 • organizați și gestionați sarcinile mai eficient
 • înțelegeți businessul din perspectivă financiară
 • conduceți echipa orientându-vă pe valorile și misiunea companiei
 • dezvoltați abilități de leadership situațional, ceea ce duce la o gestionare mai bună a propriei echipe
 • abordați membrii echipei atât în varianta de grup, cât și individual mai eficient și cu efecte mai de durată
Managerii sunt facilitatori ai învățării în organizație. Învățarea începe cu ei și de la ei.

pentru echipă

 • munca în echipă devine mai plăcută și mai productivă
 • înțelegeți care sunt resursele voastre ca echipă și le folosiți în munca de zi cu zi
 • sunteți mai conștienți de aspectele care uneori vă blochează și le faceți față cu mai mare ușurință
Echipele au o dinamică proprie. Înțelegerea ei și trăirea conștientă a etapelor acestei dinamici face echipa mai eficientă și mai focusată pe obiectivele proprii. Dezvoltarea de abilități de muncă în echipă are efecte majore atât asupra business-ului, cât și la nivel de individ.

pentru participanți

 • își răspund la întrebări care pot apărea în parcursul lor de viață
 • își dezvoltă abilitățile necesare unor sarcini profesionale noi
 • își pot descoperi resurse care să îi ghideze în carieră și în viață
În viață nu trăim crize, ci doar încheieri de cicluri ale vieții. Uneori avem nevoie de ghidaj pentru a vedea ce am învățat și ce avem de făcut de la un punct pe mai departe.
„Experiențele de învățare sunt asemenea călătoriilor. Călătoria începe în prezent și se termină atunci când cel care învață are succes. Finalul călătoriei nu înseamnă să știi mai mult, ci să faci mai mult.”
Julie Dirksen
Programe de training ATU Consulting

Experiențe de învățare și dezvoltare

Alegeți tipul de intervenție care vi se potrivește, iar designul de conținut îl vom construi împreună în urma analizei de nevoi. Pot fi intervenții la nivel de organizație, la nivel de echipă sau la nivel de individ; de una sau mai multe zile; mai frecvente sau mai scurte; la sală sau online.

Dezvoltare
de competențe

Intervenții de 8, 16 sau 24 ore ce presupun atingerea a 2-3 obiective de învățare, pentru a antrena competențe specifice.

Espresso
training

Ateliere de 2-4 ore, în care abordăm o temă specifică, cu focus pe o anumită tehnică și pe antrenarea ei în cadrul întâlnirii.

Mix
training

Programe de 8 ore în care un subiect este abordat din 4 perspective diferite, pentru fiecare dintre stilurile de învățare.

Online
training

Aducem trainingul de la sală în online sub forma intervențiilor de tip Virtual Instructor-Led Training (VILT).

Sesiuni de
Coaching

Proces de antrenare, optimizare și dezvoltare pentru performanță, derulat la nivel individual sau de echipă.

Team
Building

Programe interactive și experiențiale pentru echipe, cu focus pe cunoaștere, coeziune și creșterea motivației.

Solicitare ofertă