Cunoștințe, abilități & atitudini

Dezvoltare de competențe

Context

Există nevoia ca membrii echipei să relaționeze mai bine între ei sau cu clienții? Le sunt necesare abilități de funcționare mai eficientă în interiorul echipei sau cu cei din alte departamente? Ați identificat colegi cu potențial de lider sau lideri cu resurse personale pe care le folosesc puțin?

Soluție

Pornind de la situații specifice din cadrul organizației, gândim împreună programe de training care se adresează cauzelor situației actuale astfel încât să dezvoltăm și să antrenăm competențe (cunoștințe, abilități, atitudini) necesare participanților în contextul dat.  

Abordare

Programele de dezvoltare de competențe ATU Consulting sunt intervenții de 8, 16 sau 24 ore, ce presupun atingerea a 2 – 3 obiective de învățare specifice. Acestea vizează dobândirea unor cunoștințe și antrenarea unor abilități legate de o anumită competență.

1. Analyse
Analizăm nevoile, identificăm problemele, evaluăm nivelul competențelor.
4. Development

Elaborăm programul de livrare și realizăm materialele necesare.

5. Implementation
Livrăm trainingul, cu focus pe 30% teorie și 70% aplicații practice.
8. Follow-up
Re-evaluăm nivelul competențelor achiziționate în training și modelăm aspectele dificile întâlnite în practică.

Metodologia de lucru ATU Consulting

2. Objective setting
Clarificăm așteptările și stabilim obiectivele specifice de învățare.
3. Design
Stabilim metodologia de învățare și concepem structura trainingului.
6. Evaluation
Evaluăm programul de training, colectăm feedback și sugestii.
7. Transfer
Facilităm transferul la locul de muncă a cunoștințelor și abilităților preluate din training.

1. Analyse

Analizăm nevoile, identificăm problemele, evaluăm nivelul competențelor.

2. Objective setting

Clarificăm așteptările și stabilim obiectivele specifice de învățare.

3. Design

Stabilim metodologia de învățare și concepem structura trainingului.

4. Development

Elaborăm programul de livrare și realizăm materialele necesare.

5. Implementation

Livrăm trainingul, cu focus pe 30% teorie și 70% aplicații practice.

6. Evaluation

Evaluăm programul de training, colectăm feedback și sugestii.

7. Transfer

Facilităm transferul la locul de muncă a cunoștințelor și abilităților preluate din training.

8. Follow-up

Re-evaluăm nivelul competențelor achiziționate în training și modelăm aspectele dificile întâlnite în practică.

Competențe

Competențele pe care ne propunem să le dezvoltăm pe parcursul programului reies în urma analizei de nevoi. Temele abordate în training nu sunt întotdeauna noi, însă fiecare intervenție e unică, fiind adaptată organizației și personalizată pe specificul echipei participante la training.

În funcție de obiectivele de învățare stabilite, dezvoltăm competențe necesare în:

  • Managementul și conducerea echipelor

  • Comunicarea eficientă în interiorul echipei

  • Eficientizarea muncii

  • Eficientizarea proceselor

  • Îmbunătățirea relației cu clienții

  • Facilitarea învățării în organizație

Recomandări

  • 10 – 15 participanți/sesiune

  • minim o sesiune de 8 ore/grup

Solicitare ofertă

Newsletter

website meșterit cu de omnivision.ro