Certificare Manager Proiect

.

În martie 2019, desfășurăm în Cluj-Napoca o nouă sesiune deschisă a cursului cu certificare ANC de Manager Proiect - cod COR 242101.

Programul presupune 48 de ore de formare, organizate în 2 module a câte 3 zile fiecare (vineri, sâmbătă și duminică).

 • Modulul I: 1 - 3 martie 2019
 • Modulul II: 29 - 31 martie 2019

PM-Cluj

Cursul de Manager Proiect se adresează celor implicați în conducerea proiectelor și/sau echipelor, membrilor echipelor, reprezentanților administrațiilor publice, reprezentanților organizațiilor neguvernamentale etc. Programul este deschis de asemenea oricăror persoane care prin natura muncii lor sunt implicate în elaborarea sau implementarea unor proiecte sau sunt interesate de domeniul managementului de proiect și care doresc să-și îmbunătațească activitatea prin acumularea de cunoștințe și dobândirea de abilități care să le permită o mai bună organizare, planificare, implementare și monitorizare a activităților.

Cursul este unul interactiv, unde fiecare participant are oportunitatea să îşi dezvolte competenţele de manager proiect.

Tematică

 1. Stabilirea scopului proiectului şi a cerinţelor de management integrat al proiectului
 2. Planificarea activităţilor, gestiunea costurilor şi a resurselor operaţionale
 3. Managementul echipei de proiect şi managementul comunicării
 4. Achiziţii pentru proiect. Managementul riscurilor
 5. Managementul calităţii. Prezentare și evaluare de proiecte

Beneficii

În calitate de participant la acest program:

 • vei şti cum să elaborezi structura unui proiect
 • vei şti cum să monitorizezi şi să evaluezi un proiect
 • vei şti cum să gestionezi problemele apărute pe parcursul proiectului
 • vei putea identifica riscurile proiectului
 • îţi vei îmbogăţi cunoştinţele privind managementul planului de proiect
 • îţi vei dezvolta competenţele necesare punerii în aplicare a cunoştinţelor dobândite pe parcursul cursului
 • îți vei dezvolta abilităţile de comunicare
 • îţi vei gestiona mai bine timpul şi resursele
 • vei obţine Certificatul de Manager de Proiect recunoscut de MMFPS şi MECI

Detalii organizatorice:

 • Numărul maxim de participanți: 14 persoane/sesiune
 • Data limită de înscriere: miercuri, 25 februarie

Cursul este organizat de furnizorul de formare profesională a adulților Hum Management Consulting - conform autorizației 12/964/15.05.2015.


Testimoniale

Cursul de PM e unul extrem de practic! Trainerul și sarcinile pe care le-am avut fac ca rigiditatea și dimensiunea tehnică a conceptului de proiect să devină accesibile și ușor de realizat. Mulțumesc pentru experiență și informații!

Participantă, iulie 2013

„Curs prezentat sistematic, cunoștințe predate logic și practic, utilitate demonstrată, obiective realizate, comunicare excelentă, profesionalism.”

„Trainer foarte bine pregătit! A reușit să descompună proiectul în unități logice și să îl interpreteze pe înțelesul tuturor.”

„Cursul de Manager de Proiect a fost prima oportunitate de a interacționa cu o parte din echipa ATU Consulting. Am apreciat conținutul bine structurat, ușor de urmărit, informații pertinente și utile. Trainerul (Peter Olah) - foarte bine pregătit, a încurajat tot timpul exprimarea opiniilor, interacțiunea, colaborarea în interiorul echipelor formate. A comunicat permanent cu publicul, a construit pe ideile noastre, ne-a motivat să găsim soluții mai bune și ne-a pregătit pentru examen, chiar și pentru worst case scenarios. Discuțiile purtate au fost interesante, raportate constant la practică. A arătat mereu interes și sprijin pentru ca participantului să-i fie clar ce face, să găsească un sens pentru ceea ce face. În final, programul a fost util, de bună calitate și și-a atins obiectivele.”

„Cursul de Project Management a fost foarte bine structurat, cu foarte multă practică în așa fel încât să punem teoria în aplicare.”

Feedback-uri primite în cadrul evaluării satisfacție clienților ATU, 2013 - 2016

ATU Consulting
J.J. Rousseau nr. 8
400327, Cluj Napoca
România

M: 0744 623 236
E: