Cursuri de Certificare ANC

ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) îndeplineşte rolul de autoritate naţională pentru calificările profesionale şi are rol consultativ pentru fundamentarea şi promovarea politicilor şi strategiilor de formare profesională a adulţilor. Diplomele acreditate ANC sunt recunoscute de Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS) și Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI).

Diplomele acreditate ANC au forma unui Certificat de Absolvire în care este menţionat tipul şi numărul de ore ale programului şi sunt însoţite de un supliment descriptiv care prezintă o detaliere a competenţelor dobândite în urma programului de formare. Diplomele au regimul actelor de studii şi antetul MMJS și MECI. Aceste diplome sunt similare celor obţinute în urma finalizării studiilor în sistemul de învăţământ şi oferă posibilitatea de a profesa în domeniul în care a fost acreditat programul de formare.

Programele certificate ANC sunt organizate prin HUMANCO, autorizat ANC ca furnizor de formare profesională a adulților pentru următoarele programe de formare (codurile COR sunt revizuite conform noilor reglementări COR din 2012): Formator, Manager de Proiect, Evaluator de Competențe Profesionale și Specialist în activitatea de coaching.

Autorizarea programelor s-a realizat pe baza Standardelor Ocupaţionale în vigoare şi a cerinţelor de autorizare ANC (cf OG 129/2000).

ATU Consulting
J.J. Rousseau nr. 8
400327, Cluj Napoca
România

M: 0744 623 236
E: