Consultanţă în Resurse Umane

Ce este consultanţa în HR?

Serviciile de consultanţă în resurse umane sunt servicii specializate, care oferă suport şi soluţii integrate companiilor şi departamentelor de resurse umane, în vederea eficientizării proceselor specifice resurselor umane şi a realizării obiectivelor strategice ale companiei.

Consultanţa în HR (Resurse Umane) se adresează atât companiilor care au un departament de resurse umane, cât şi celor ce nu au o echipă internă specializată în acest domeniu.

Tipuri de servicii de Consultanţă în HR

Audit al proceselor de Resurse Umane

Auditul proceselor de resurse umane este o metodologie specifică ce evaluează organizarea şi funcţionarea proceselor de resurse umane şi a persoanelor care sunt responsabile de aceste procese (nu este necesar ca acestea să fie din cadrul departamentului de resurse umane). Procesele care pot fi auditate sunt: recrutarea şi selecţia, inducţia noilor angajaţi, dezvoltarea profesională, evaluarea angajaţilor, motivarea şi recunoaşterea, salarizarea şi recompensarea, administrarea de personal, managementul performanţei angajaţilor.
Acest serviciu este util atât companiilor care au o echipă de resurse umane, cât şi celor care nu au încă persoane specializate pe acest domeniu.

Obiective
Analiza situaţiei curente a modului în care procesele specifice de resurse umane sunt integrate în companie:
 • identificarea nevoilor în domeniul resurselor umane, nevoi legate de dezvoltarea şi strategia companiei
 • identificarea punctele tari şi a zonele care necesită îmbunătăţiri (procese şi competenţe ale persoanelor responsabile de procese)
 • elaborarea unui plan de îmbunătăţire a proceselor de resurse umane.
Auditul resurselor umane este completat de servicii de consultanţă pentru implementarea recomandărilor şi pentru dezvoltarea competenţelor persoanelor responsabile de procese (prin traininguri specifice, coaching, supervizare, consultare).

Consultanţă pentru elaborarea documentelor specifice

În cadrul acestui serviciu, ajutăm companiile să îşi elaboreze documentele necesare în conformitate cu Legislaţia Muncii şi cu Sistemul de Management Integrat:
 • Regulamentului Intern şi procedura de implementare a acestuia
 • Organigrama
 • Fişele de Post
 • Fişele de evaluare a performanţelor angajaţilor
 • Procedura operaţională pentru departamentul de resurse umane
 • Proceduri specifice de resurse umane (de exemplu de instruire, de evaluare, etc).
Obiective
 • evaluarea corectitudinii şi a utilităţii documentelor existente pentru nevoile actuale ale companiei
 • elaborarea de documente adaptate specificului companiei şi obiectivelor acesteia pe termen mediu şi lung
 • pregătirea persoanelor responsabile de implementarea procedurilor pe resurse umane
 • supervizarea procesului de folosire a documentelor şi de implementare a procedurilor

Consultanţă pentru recrutarea şi selecţia de personal

Cea mai importantă decizie pe care o companie o ia referitor la un angajat este aceea de a-l angaja. Din acest motiv, recrutarea este un proces esenţial pentru o companie. Serviciile de consultanţă ajută companiile să îşi definească o strategie de recrutare care este în acord cu nevoile actuale şi pe termen lung ale afacerii şi să implementeze proceduri eficiente de recrutare. În acest fel, companiile se asigură că noii angajaţi vor avea o rată de retenţie şi de
performanţă mult mai mare decât într-un proces clasic de recrutare şi selecţie.

Obiective
 • evaluarea procesului actual de recrutare şi selecţie, ca eficienţă şi adaptare la nevoile companiei
 • realizarea design-ului procesului de recrutare (elaborarea sau optimizarea strategiei, procedurilor, metodelor şi tehnicilor de recrutare şi selecţie)
 • dezvoltarea de competenţe pentru persoanele implicate în procesul de recrutare (nu doar cele din departamentul de resurse umane)
 • elaborarea indicatorilor de performanţă pentru procesului de recrutare şi selecţie
 • corelarea procesului de recrutare şi selecţie cu nevoile, cultura şi strategia companiei

Consultanţă pentru inducţia şi integrarea noilor angajaţi

Inducţia este procesul de integrare socială şi profesională a angajaţilor atunci când aceştia se alătură pentru prima dată unei companii (sau departament). O inducţie reuşită creşte rata de retenţie, satisfacţia şi performanţa noului angajat şi permite identificarea din timp a problemelor. Serviciile de consultanţă vizează identificarea problemelor de inducţie şi elaborarea unor activităţi şi programe eficiente, atât pentru angajaţi cât şi pentru companie.

Obiective
 • evaluarea procesului actual de inducţie, ca eficienţă şi adaptare la nevoile companiei
 • realizarea design-ului procesului de inducţie adaptat culturii şi nevoilor companiei (elaborarea diagramei procesului de inducţie, a documentelor oferite noului angajat, a design-ului activităţilor de inducţie pe diferite niveluri şi departamente, şi, dacă este necesar, a modalităţilor de monitorizarea şi evaluare a procesului de inducţie)
 • dezvoltarea de competenţe pentru persoanele implicate în procesul de inducţie (din departamentul de resurse umane şi din restul departamentelor)
 • stabilirea standardelor de performanţă pentru programele de inducţie şi pentru persoanele implicare în programele de inducţie

Consultanţă pentru evaluarea performanţelor angajaţilor

Serviciile oferite vizează elaborarea sau optimizarea sistemelor de evaluare, de la elaborarea fişelor de post şi până la implementarea evaluării, respectiv sesiunile de evaluare a performanţelor. Obiectivul principal al consultanţei este de a ajuta companiile să îşi dezvolte un management eficient al performanţelor angajaţilor săi şi să alinieze obiectivele acestora obiectivelor strategice ale afacerii. Metodologia folosită presupune analiza posturilor, mapparea proceselor, setarea obiectivelor pentru fiecare poziţie în funcţie de obiectivele companiei şi identificarea competenţelor pentru fiecare post.

Obiective

 • stabilirea criteriilor de evaluare specifice fiecărui post (criteriile de performanţă, obiectivele şi nivelurile de performanţă)
 • realizarea procedurii de evaluare, a ghidului de evaluare şi a fişelor de evaluare
 • stabilirea modalităţilor prin care sistemul de evaluare al performanţelor va corela cu salarizarea şi/sau sistemul de beneficii şi compesaţii
 • pregătirea angajaţilor responsabili de procesul de evaluare, precum şi a celor care vor conduce sesiunile de evaluare
 • monitorizarea implementării sistemului de evaluare a performanţelor

Consultanţă pentru programele de motivare şi recompensare a angajaţilor

Motivarea şi recompensarea angajaţilor sunt esenţiale pentru managementul performanţei şi pentru crearea unui climat pozitiv şi stimulant în cadrul companiei. Consultanţa în resurse umane ajută companiile să realizeze un echilibru optim între nevoile angajaţilor şi obiectivele afacerii şi să alinieze motivarea şi recompensarea angajaţilor la obiectivele companiei.

Obiective
 • evaluarea nivelului de satisfacţie şi motivaţie al angajaţilor
 • diagnoza factorilor motivatori pentru angajaţi
 • dezvoltarea şi implementarea unui sistem de motivare non-financiară eficient (activităţi sau programe de recunoaştere, beneficii extrasalariale)
 • elaborarea unei politici salariale echitabile şi pozitive
 • corelarea pachetului de beneficii financiare şi non-financiare cu rezultatele sistemului de evaluare al performanţelor

Consultanţă pentru programele de dezvoltare a angajaţilor

În contextul actual, companiile nu mai concurează pe baza resurselor fizice, ci pe baza resurselor intangibile – oamenii pe care îi au, cunoştinţele şi abilităţile pe care aceştia le aduc în companie. Din acest motiv, dezvoltarea resurselor umane contribuie în mod major la performanţa şi rezultatele organizaţiei. Serviciile de consultanţă oferite acoperă nevoile companiilor de a avea programe interne consistente şi performante pentru întreaga paletă de activităţi de dezvoltare: training, teambuilding, coaching, mentoring, supervizare, învăţare la locul de muncă, etc.

Obiective

 • elaborarea sau optimizarea activităţilor de analiză şi identificare a nevoilor de formare
 • proiectarea sau îmbunătăţirea programelor de dezvoltare (curricula de training, programe de training, evaluarea trainingurilor, instrumente de dezvoltare, construire şi gestionare de bugete, traininguri interne, etc)
 • eficientizarea design-ului proceselor de dezvoltare (de la analiza de nevoi la evaluarea rezultatelor programelor pentru companie)
 • corelarea programelor de dezvoltare cu sistemul de management al performanţei
 • dezvoltarea de competenţe interne pentru a rula programe de dezvoltare (cursuri de formatori, coaching)

Consultanţă pentru strategia departamentului de resurse umane.

Companiile de succes au ceea ce se numeşte „o mare idee": o viziune clară, cu un set integrat de valori care se regăsesc în toate sau în majoritatea practicilor sale. Ce este necesar să existe pentru ca un departament de resurse umane să aibă într-adevăr impact asupra performanţei organizaţiei este o strategie de resurse umane unitară.

Serviciile de consultanţă vizează analiza tuturor proceselor interne şi propunerea de schimbări pentru asigurarea consistenţei acestora. În acest fel, procesele de resurse umane asigură urmărirea aceluiaşi set de competenţe pentru toate procesele interne: recrutare, evaluare, dezvoltare şi sunt orientate spre sprijinirea strategiei şi a obiectivelor companiei.

Care este scopul consultanţei în HR?

 • evaluarea eficienţei proceselor de resurse umane existente şi a nevoilor în domeniul resurselor umane
 • elaborarea sau optimizarea proceselor de resurse umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice ale companiei
 • dezvoltarea competenţelor pentru echipa internă responsabilă pentru realizarea proceselor de resurse umane
 • valorificarea potenţialului angajaţilor şi motivarea lor pentru a avea rezultate cu impact asupra performanţei companiei
 • corelarea strategiei de resurse umane cu strategia generală a companiei

 

Solicită Ofertă

Vă rugăm să completați formularul de mai jos:

Nume, Prenume(*)
Informații lipsă

Companie
Invalid Input

Email(*)
Adresă invalidă

Telefon(*)
Număr telefon lipsă

Solicit ofertă pentru(*)
Subiectul mesajului

Mesaj(*)

Acord informare(*)
Bifați una dintre variante.

Sunt de acord să primesc pe email noutăți despre evenimente, oferte și cursuri derulate de ATU Consulting.

Cod de verificare(*)
Cod de verificare
  RefreshCod invalid

Trimite

 

Continuarea navigării presupune un proces complex, aici poți consulta Politica de confidențialitate.

ATU Consulting
J.J. Rousseau nr. 8
400327, Cluj Napoca
România

M: 0744 623 236
E: